Přirozenou vlastností předpjatých panelů SPIROLL je vzepětí. Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému využití materiálu díky předpjaté výztuži jsou panely vhodné zejména pro větší rozpony. Uložení stropních panelů.

Nosné stěny je pod úrovní stropu nutno opatřit železobetonovým věncem, případně roznášecí betonovou mazaninou (s vloženou výztuží, tl. min. mm) – závisí na únosnosti podpor a statickém řešení tuhosti celého objektu.

V případě použití věncovek (popř. bednicích U-profilů) je nutné zajistit . Typ, provedení, materiálové a tvarové řešení podpůrných konstrukcí je proto nutné znát již v době návrhu. Opět zdravím všechny znalé i neznalé. Chtěl jsem se zeptat na možnost položení stropních panelů spiroll. Někde jsem se dočetl, že je možné panely položit na malou vrstvičku betonu a vytvořit jeden věnec, který bude rovnou v úrovni panelů.

Ukončení panelů lze provádět šik- mým řezem. Panely STROPSYSTEM jsou určeny především pro prostě uložené strop- ní a střešní konstrukce. LS : světlá vzdálenost podpor.

Jaký je správný postup pro uložení stropních panelů Spiroll ? Jak potom řešit věnec, chceme-li broušený Heluz nebo Porotherm. Věnec, Spiroll – jak zašalovat? Před samotnou pokládkou stropu jsem musel na věnec a nosnou příčku (250mm) uložit průvlak, do kterého se budou samotné panely zasouvat.

Tvořil ho ocelový profil HEB 2dlouhý 4. Naštěstí nám ho na věnec položili rukou z . Panely je nutné uložit na vodorovnou plochu, v případě nerovnosti je třeba podklad před položením panelu vyrovnat. Montáž stropních panelů spiroll 200mm od GOLDBECK Prefabeton. Plocha 54m doba pokládky cca 5h. Po osazení panelů se do spár mezi panely uloží zálivková výztuž, která musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní úpravy SM nebo. Možnosti použití předpjatých stropních panelů SPIROLL.

Příklady zálivky panelů Spiroll. Převážná většina stropních konstrukcí u rodinných domů je řešena vložkovými stropy do nosníků s nadbetonovanou zmonolitňující vrstvou. Tato konstrukce je zdánlivě jednoduchá a finančně úsporná.

Konstrukce stropu vyžaduje velké množství pomocných konstrukcí (teleskopické stojky, lyžiny atd.) . Montované stropy se sestavují na stavbě Z prefabríkovaných dílcú, které se na stavbě zmonolítňují V. SPIROLL o vyrábějí se ve skladebných délkách od.

Re: Výztuž do mazaniny pod Spiroll. Stropní předpínaný panel SPIROLL. Odeslat od supec v Stř 21. Zvlášť když se vám sejdou na nosné příčce dva z obou stran. I když je fakt, že se s nima dá . U–PROFILŮ) JE NUTNÉ ZAJISTIT ULOŽENÍ STROPNÍCH DILCŮ MIN.

ZA VĚNCOVKY (VĚNCOVKY. NELZE UVAŽOVAT JAKO NOSNÉ). DÍLCE SPIROLL MUSÍ BÝT ULOŽENY NA PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI V CELÉ ŠÍŘCE DÍLCE BEZ.

VIDITELNÉ MEZERY MEZI DÍLCEM A PODPORUJÍCÍ KONSTRUKCI. VĚNCE I PRŮVLAKY V PŘÍZEMÍ JSOU V ÚROVNI PANELOVÉHO STROPU. SPIROLLY BUDOU ULOŽENY DO MĚKKÉHO VAPENNOCEMENTOVÉHO LOŽE TL.

Betonové stropní panely – a) železobetonové dutinové, a1) průřezy, a2) příklad uložení , b) předpjaté dutinové panely Spiroll , c) předpjaté panely žebrové.