V případě zájmu investora zajistíme statické výpočty betonových konstrukcí , základů,Společným statickým výpočtem základů a ocelových konstrukcí dosáhneme optimalizace nákladů,Ne vždy,nejlehčí statické schéma ocelové konstrukce potřebuje nejlevnější základy. Poradenství, projekce a zajištění dodávek: okna, dveře, vrata (plast, hliník, dřevo, imitace dřeva), zimní zahrady, světlíky, bazény, kryty bazénů vč. Máme dlouholeté zkušenosti v projekční praxi v oboru ocelových konstrukcí , od výrobní dokumentace až po statické výpočty , od jednoduchých konstrukcí až po složité stavební celky.

Zrpacováváme projektovou dokumentaci včetně statických výpočtů pro . Nelineární, dynamické a stabilitní výpočty jsou prováděny na rozšiřujících expertních modulech.

Statika ocelových konstrukcí. Zpracováváme posudky ocelových. Jsme specialisté na statické výpočty a projekty ocelových konstrukcí Společnost STACAD s. Technická zpráva obsahující základní charakteristiky navržené konstrukce , požadavky na materiál, spojovací prostředky, montáž a ochranu. Navrhování betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí malých, velkých, tlustých, tenkých. Práce projektanta ocelových konstrukcí je v současnosti už prakticky nepředstavitelná bez použití výpočetní techniky.

Vstupní údaje pro statika. Zadáním pro statika ocelové konstrukce bývá v případě technologických projektů tzv.

V rámci projekčních prací provádíme statické výpočty ocelových , dřevěných a betonových konstrukcí. Pro výpočet konstrukcí využíváme softwarové produkt. Vypracujeme statickou část projektové dokumentace ve všech stupních pro občanské stavby, průmyslové stavby a technologické konstrukce.

Nabízím projekce ocelových konstrukcí. Provádím statické výpočty a zajišťuji výrobní dokumentace včetně oceňování nemovitostí. Návrh a posouzení sloupu – např. Kreslení ocelových konstrukcí. Programy pro návrh ocelové konstrukce nejen pro montované haly tzv.

Výkresy kovových konstrukcí. FIN EC v posledních letech. Vypracováváme rovněž dokumentaci ocelových konstrukcí v návaznosti na statická posouzení pomocí CAD operačních programů a 3D vizualizací a animací. Zabýváme se dynamickými výpočty a zjišťujeme . Provádíme statické výpočty ocelových konstrukcí dle EC, ČSN, DIN.

Pomocí programu posuzujeme prvky ocelové konstrukce se zavedením globálních imperfekcí a řešíme 2. Dodáváme statické výpočty , posudky a projekty všech druhů nosných konstrukcí (betonové, železobetonové, ocelové , dřevěné, zděné, skleněné i kompozitní konstrukce ). Rozsah posuzovaných konstrukcí.

Projekční činnost – statika. Předmětem tohoto posudku je návrh a posouzení provizorní ocelové konstrukce zajišťující přenos zatížení během rekonstrukce nosné zděné stěny. Součástí projektu je i návrh založení provizorní konstrukce. V oboru ocelových konstrukcí naše společnost provádí jejich statické a dynamické výpočty , projektování, výrobní dokumentaci, výrobu a montáž. Samotná výroba je zajišťována stálými subdodavateli s potřebnými certifikáty pro výrobu náročných ocelových konstrukcí.

Spojení všech výše uvedených činností má výhodu v . Betonové, ocelové a dřevěné konstrukce.