Azbest na střeše Nejpopulárnější stavební výrobek s obsahem azbestu je bezesporu eternitová střešní krytina. Tento typ střešní krytiny se vyráběl v mnoha tvarových i barevných variacích, ať už to byly střešní šablony, nebo vlnité střešní krytiny. Odstraňování eternitových střešních . Vyniká svou osobitostí při provádění střech a fasád.

Eternit se vyrábí už let. Produkty a systémová řešení jsou šetrné k životnímu prostředí, inovativní a vhodné pro různé aplikace – ať už .

ETERNIT Belgie je světově rozšířená průmyslová společnost a špička na poli stavebních materiálů. Století výjimečného postavení ve stavebnictví dalo společnosti mezinárodní věhlas pro znamenitou kvalitu a servis. Krytiny ETERNIT dotvářejí celkový architektonický výraz objektu a přitom splňují nejpřísnější kritéria kvality. Výběru střechy a střešní krytiny by mělo předcházet seznámení s problematikou a konzultace s odborníkem. Při volbě tvaru střechy a střešní krytiny obvykle nepochybíte, pokud budete respektovat okolní, zejména starší zástavbu.

A nejde jen o estetické měřítko. Například v horských oblastech . Proč je eternit škodlivý?

Jde o silně karcinogenní látku, která může vyvolat rakovinové bujení. Používání azbestu bylo proto v mnoha zemích zakázáno a snahou je jej . Staré azbestocementové (eternitové) krytiny dodnes nalezneme na řadě střech rodinných domů, chat a chalup. V současnosti jsou často za hranicí své životnosti a díky zdraví škodlivému azbestu nevyhovují současným požadavkům na zdravé bydlení. Podívejte se na některá doporučení při rekonstrukci starých eternitových. Jak se tohoto neblahého dědictví minulosti zbavit?

Azbestocementové tašky, střešní krytina, které se zlidověle říká eternit , patří mezi lehké střešní krytiny. Proto je vídáme hlavně na domech a chalupách v horských oblastech. Jedná se o střešní krytinu velmi lehkou, vhodnou i pro rekonstrukce střešních plášťů. Krytina je vyráběna v Německu a Belgii, k nám se dováží.

Na střechu se upevňují pomocí trvanlivých (například měděných) vichrových spon, . Poradíme vám, ako postupovať pri rekonštrukcii . Pokud si to někdo dělá sám, tak stavební úřad (pokud je stavební povolení) by vám měl říct (napsat v povolení), co je potřeba dodržet, může např. Jsme schopni opravit střechy staré i 1let, záleží na kvalitě samotné eternitové krytiny. Renovujeme jak eternit rovný, tak i vlnitý.

Azbestový eternit jako střešní krytina vyniká svou vysokou životností, . Ač střecha vydrží dlouho, mnozí majitelé domů se musí rozhodnout, čím nahradit dosluhující střešní krytinu.

Při výběru by měl hrát svou roli i názor zkušeného pokrývače, projektanta, architekta, případně statika. V případě rekonstrukce je nutné provést nové oplechování, povrch střechy vyrovnat a opatřit penetračním nátěrem či podkladním pásem (v případě odstranění původní krytiny). Podkladní asfaltový pás však . S vývojem nových technologií se ukázalo, že azbestová vlákna, která eternit obsahuje, se mohou při dlouhodobější degradaci povrchu šablon uvolňovat do okolí a negativně ovlivňovat lidské zdraví. Naše technologie renovace a nátěr eternitové střechy , nabízí finančně nenáročné řešení sanace povrchu eternitové šablony.

Odborníci s oblibou používají maloformátové šablony ETERNIT z vláknocementu na pokrývání střech či stěn u tradičních i moderních budov. Tento atraktivní a trvanlivý materiál se osvědčil jako řešení pro střechy a fasády budov všech druhů. Moderní šablony ETERNIT už nejsou střešní krytinou s obsahem . Zdravotní nebezpečnost eternitu je způsobena obsahem azbestu v cementových lisovaných deskách, které tvoří tuto střešní krytinu.

Azbest je vylučován v poměrně nepatrném množství, ovšem pouze pokud není eternit mechanicky porušený a není starší jak let. Po delší době dochází k většímu . Střešní krytiny DACORA je skládaná z maloformátových vláknocementových desek. Jedná se o tradiční střešní krytinu, od tradičního výrobce ETERNIT AG, který je členem holdingu firem ETEX-group.