Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít. Správné provedení zateplení střechy je jedním z důležitých faktorů pro zabezpečení objektu proti tepelným ztrátám a nastolení správné vnitřní teploty podkroví v letním a zimním období. Nekvalitně provedené zateplení střechy se vyznačuje v letních měsících zbytečně vysokou teplotou v podkroví a naopak v zimě tepelnými.

Následuje tradiční postup, ve kterém je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů. Mnohem bezpečnější je použití vrstev izolace.

Parozábranou pak proniká menší množství vrutů a můžete použít větší tloušťky izolace. Zdvojený rošt umožňuje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístit parozábrzdy do míst, kde je více chráněná proti perforacím při montáži. Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla . Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Dřevo má 4× větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv.

Pro střešní krokve o velikosti 120×1mm a osové vzdálenosti á 9mm je min.

Prodáváme tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci z minerálních vláken na šikmé střechy a stropy. Zajišťujeme realizaci systému suché výstavby, půdní vestavby, průmyslové výstavby, parotěsných zábran, kontaktních fasá podlah, technické izolace. Je to zcela přirozené a běžné. Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v budově. I pasivní a nulové domy mají tepelné ztráty, i když jsou výrazně menší než u běžné masové výstavby.

Jsou však případy, kdy podíl tepelných ztrát šikmou . V létě izolace z kamenné vlny omezuje prostup tepla dovnitř domu, v zimě zabraňuje tepelným únikům. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může unikat až energie na vytápění. Způsobů zateplení šikmé střechy je několik.

Pro takové konstrukční řešení podkroví je podstatný materiál nosné konstrukce krovu, může být ze dřeva, ze železobetonu. Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se. Minerální vata Rockwool Superrock (dříve Airrock LD) je určena do provětrávaných fasá šikmých střech a vnitřních konstrukcí.

Tepelně hluková izolace Knauf Naturboard 0výborně zateplí provětrávanou fasádu, . Nedostatečná tepelná izolace je v zimě rozpoznatelná na střeše zvýšeným odtáváním sněhu mezi krokvemi nebo naopak v prostoru krokví . Možná si řeknete, že by bylo lepší krov sundat, obvodovou stěnu nadezdít, a tím získat potřebný prostor. V některých situacích to ale .

Tepelná a vodotěsná izolace stříkanou PUR pěnou. Systém nadkrokevní tepelné izolace střechy BramacTherm. Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení a zároveň minimalizuje náklady na teplo a je trvale . Zateplení střechy je nezbytnou součástí stavby nového dobu nebo rekonstrukce střešního pláště. Pokud máte ve svém domu obytné podkroví nebo nad hlavou vlastníte plochou střechu, bez tepelné izolace střechy to nejde.

Zde izolace leží pouze na podhledu místnosti a . Kvalitní stavební materiály pro střechy , fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.