Těsnicí pásy do dilatačních spár – vnitřní. Vysoká chemická odolnost těsnicích pásů. Tato skupina obsahuje široký sortiment zboží, určeného k těsnění konstrukcí. Jedná se zejména o těsnění dilatačních a pracovních spár. KUNEX – těsnící pásy do spár z plastických hmot (PVC-P) k utěsnění dilatačních a pracovních spár v betonu zaručují dobré mechanické spojení s betonem a spolehlivé těsnění.

Nabízíme vám prvotřídní těsnící pásky Sika pro těsnění pracovních a dilatačních spár.

Vyberte si profesionální řešení pro vaši stavbu či rekonstrukci. SIKADUR COMBIFLEX Vše nutno objednat zvlášť ! Vnitřní, vnější nebo rohové termoplastické pásy pro utěsnění dilatačních spár v železobetonové konstrukci. Pásy jsou instalovány polovinou své šířky do jedné části konstrukce a polovinou do druhé části konstrukce. Díky svým speciálně navrženým kotvám zaručují dobré mechanické spojení s betonem a spolehlivé těsnění.

Spára prochází konstrukcí, dělí jí na jednotlivé celky a může být ohniskem budoucích problémů především při konstrukci voděnepropustých konstrukcí. Pokud je ale dobře navržená a bezchybně provedená stane se integrální součástí konstrukce těsnění objektu. Těsnící pásy do dilatačních spar vnitřní.

Velikost souboru MB Stahujte zde.

Tento stavební materiál, který vytváří izolační vrstvu, se používá pro požárně-technické řešení spár ve stropech a stěnách staveb. Stavební hmoty a materiály. Hmoty k těsnění dilatačních spar. CP 601S silikonový protipožární tmel.

Těsnění spár v požárně dělicích konstrukcích. Utěsnění dilatačních a konstrukčních spár v požárně dělicích konstrukcích. Prostupy nehořlavého potrubí. Vhodné podkladové materiály jako beton, kov, zdivo, sklo. Dilatační spáry rozlišujeme suché a mokré.

Pro každý druh je nutné používat jiné těsnící systémy. Utěsňování dilatačních suchých spár používáme systém, kdy se na vnitřní líc konstrukce nalepí pružná fólie, případně se spára vyplní pružným tmelem. Taková řešení sice zamezí pronikání vody do vnitřních prostor objektu, ale . Smršťovací spáry a jalové spáry. Jako „chtěná místa poruchy“ se dodatečně uvažují dilatační a jalové spáry, aby se tak umožnila kontrakce betonu při jeho smrštění a snížení teploty.

Poloha možné trhliny se uváží i přes existenci průchozí výztuže zmenšením průřezu betonu. Výběr z několika velikostních typů podle přiložené tabulky. PVC-P pás do dilatačních spár – PD.