Izolace těžké plovoucí podlahy s betonovou vrstvou. Akustická izolace těžké plovoucí podlahy. Níže přiložený obrázek nabízí obrázek s popisem, průřez realizací těžké plovoucí podlahy. Kvalitní provedení plovoucí podlahy je jednou z nejúčinnějších obran proti šíření hluku do obytného prostředí.

Zlepšení lze dosáhnout zvýšením plošné hmotnosti celého stropu těžkou plovoucí podlahou. Tepelnou-akustickou izolaci .

Kročejová neprůzvučnost je závislá na separování pochůzné vrstvy od konstrukce podlahy pružnou podložkou nebo vytvořením pružné pochůzné vrstvy podlahy. Vyjadřuje schopnost konstrukce tlumit hluk šířící se její hmotou. Plovoucí podlaha je souvrství, které leží na nosné konstrukci stropu. Pokud je strop betonový, tak přímo na stropní konstrukci leží deska z polystyrenu, na něm “ pluje” těžká betonová deska, která se nikde nedotýká stěn, ani stropu. Princip plovoucí podlahy.

Zvukově-izolační vrstva: Má za úkol zabránit přenosu hluku do okolních konstrukcí a prostor za nimi. V praxi se používají různé druhy stavebních zvukově izolačních desek. Těžká plovoucí podlaha je celkem dokonalým řešením, umí velice dobře řešit veškerou potřebnou izolaci, jak akustickou, tak i tepelnou.

OCHRANNÁ VRSTVA – Pe FOLIE.

IZOLACE ROOFMATE LG – 100. Roznášecí vrstva je oddělena od nosné stropní kon- strukce pružnou akusticky izolační vrstvou. Společným prvkem obou uvedených typů podlah je izolační vrstva.

Jako kročejová izolace se používají především desky z minerálních vláken, elastifikovaný polystyren, napěněný polyetylen a dřevovláknité desky. Pro lehké plovoucí podlahy se používají materiály s vyšší tuhostí, pro těžké plovoucí podlahy. Těm se lidově říká plovoucí podlaha , i když tvoří jen malou část podlahy. Na těžké desce leží např.

Pozor, dlažba nesmí být napevno spojená se stěnou, pak by princip nefungoval! Podlahy mohou být i pevně přichycené k podkladu, nemusí být tedy plovoucí. Správná volba podlahy představuje soulad mezi provozními požadavky na ni kladenými a mezi vlastnostmi jednotlivých podlahových vrstev. Jsou dva typy plovoucí podlahy: EPS T40 kročejový polystyren. Lehká plovoucí podlaha je vytvořena z desek na bázi dřeva, nebo jiných betonových . Skelná izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah.

Dodáváme pouze s čedičovou izolací Isover nad 20m – není skladem! PODLAHA nulová ( vždy suchá).