Výkon krbu a jeho výpočet. Jak si sami vypočítáte výkon? Tyto rady berte jako orientační, nejlepší je, se o správném výkonu pro Váš dům poradit s odborníkem.

Obecně platí, že výkon ve starém domě by měl být asi dvojnásobný při srovnání s novostavbou, popř. Vycházejme z toho, že 1kW postačí k . Velikost , výkon a druh kamen či krbů závisí na způsobu využití, Vytápění domu a zdroje tepla, Zařizujeme a vybavujeme, Témata, ESTAV.

Při výběru krbu nebo kamen je důležitý nejen design, tvar a materiál, ale hlavně správně zvolený výkon. Poddimenzovaná kamna (kamna s nedostačujícím výkonem) se přetápí, dochází k silnému a dlouhodobému tepelnému zatěžování konstrukce a zkracuje se výrazně jejich životnost! A naopak kamna s větším výkonem . Realizaci by proto vždy měla předcházet konzultace s revizním technikem nebo odbornou firmou. U komína ve starší stavbě lze výpočtem stanovit maximální množství spalin, které je schopen odvést. A tím i maximální velikost krbu , vložky nebo kamen, které můžete připojit.

Postupuje se tedy opačně než u . U teplovzdušných krbů je velmi důležité plynulé proudění vzduchu určeného k ohřevu kolem krbové vložky.

Nesmí docházet k přehřívání vytápěného prostoru uvnitř krbové obestavby. Je tedy velmi důležité správně zvolit velikost mřížek jak pro nasávání studeného vzduchu určeného k ohřevu uvnitř obestavby, tak i velikost. Pokud ve stávajícím interiéru toužíte po plápolajícím ohni v krbu či v kamnech, nemusí totiž být vaše přání jednoduché.

Aby fungovalo vše tak jak má a byla zachovaná bezpečnost, je dobré provést řadu kroků již během stavby. Ve stávajících objektech je potom třeba počítat s většími či menšími stavebními úpravami v . Druh, kvalita a stupeň vysušení dřeva na otop. Na tom při topení záleží nejvíc. A protože není právě levné, zajímají se lidé, čím vším je možné topit.

Umístění, parametry komína, zajištění přívodu dostatečného množství vzduchu pro hoření a design obezdívky při zástavbě krbu do objektu – to vše je třeba. Obvykle vyhovuje průměr 1mm. Poněkud složitější je stanovení velikosti průměru komína u krbu , který může . Podle čeho ale vybrat správný model krbu nebo krbových kamen? Kromě tepelného výkonu je důležitá velikost , tvar a umístění topeniště v prostoru. Při výběru ale zohledníme i další limity: vývod komínu, umístění oken, dveří i rozmístění nábytku.

Krbová kamna Umea mají výkon 3-kW, výhřevnost . Pokud stavíte krb nebo kamna, je třeba aby podlaha kolem byla nehořlavá nebo opatřena nehořlavou izolační podložkou. Pro kamna určená k vaření musí přesahovat jeho půdorys nejméně – o 6mm před přikládacím a popelníkovým otvorem – o 3mm od bočních svislých hran těchto otvorů. U krbu má být jednoduchý a dostatečně prostorný pochozí prostor.

Dimenzování velikosti obestavby krbu v poměru k místnosti V praxi se osvědčilo postavit navržený anebo plánovaný krb v místnosti nanečisto. Třeba „maketu“ ze starých krabic a desek o velikosti v poměru 1:1. Tím se získá představa, jak velký.

Stejným způsobem se vystaví i pravá strana krbu. Do ní se instaluje revizní otvor Grenacontrol. Díky němu můžete kdykoli zkontrolovat stav krbu uvnitř obestavby. Vás přinutí k částečné demontáži krbu. Jeho velikost dovoluje provádět i drobnější úpravy.

Revizním otvorem pro krby . Velmi užitečná je odkládací plocha, která bude sloužit jako pracovní a odkládací prostor , a případně i nika k uskladnění dřeva. S obojím je nunto počítat a zdít . Použité termíny a stavební prvky. Stěny slouží zároveň jako reflektor .