Obecně je větrání v místnostech velmi důležitý faktor, dochází při něm k výměně vnitřního vzduchu za čerstvý venkovní vzduch. Dýcháním a vůbec pobytem v místnostech měníme čerstvý vzduch na vzduch nepoživatelný. Do vzduchu se dostává nejen oxid uhličitý, ale zvyšuje se také relativní vlhkost . Větrat se musí i kvůli zápachům a škodlivinám. Ze zdí, nábytku, textilu, hraček a dalšího vybavení se uvolňují ftaláty, bromové zpomalovače hoření či formaldehyd.

Pobyt v bytě se zavřenými okny může způsobit alergie, astma či podpořit vznik rakoviny.

Hodně je třeba větrat , když se z podloží uvolňuje radon . Autoři správně konstatují, že pro větrání bytů nejsou v naší zemi jednoznačná pravidla. K vyjádření účinku větrání na koncentrace oxidu uhličitého (produkovaného osobami) v bytě použili autoři program. Intenzita větrání v obytných budovách je při současném trendu energeticky úsporného bydlení velmi diskutovanou veličinou. Situaci komplikovaly chybějící a nepřesné požadavky v zákonných předpisech a technických normách. Způsoby větrání bytů a rodinných domů.

Jak si zajistit zdravé prostředí s ohledem na komfort, úspory nebo peněženku. Pobyt v nedostatečně větraných prostorách způsobuje nejen únavu, ale v dlouhodobém horizontu může vést ke chronickým zdravotním potížím. Stejně jako zdravému jídlu je tedy .

Stejný plyn zároveň vydechují lidé a zvířata v míře, která závisí na jejich fyzické aktivitě. V místnostech, které nejsou dostatečně větrány, se pak tento plyn hromadí a způsobuje to, čemu říkáme vydýchaný . Vnitřní bytové prostředí je pro zdraví člověka velmi důležité, protože v něm tráví většinu svého času. Snaha o snížení tepelných ztrát vedla k omezení přirozeného větrání okny.

Utěsněná okna však mají nedostatečnou infiltracia bez použití jiného systému větrání jsou z hygienického hlediska naprosto . Najdete zde přesně, pro jak velký prostor je tato sada určena a jaké jednotky obsahuje. Správné větrání bytů se v současné době stává čím dál tím důležitějším tématem. S postupnou revitalizací domů a zejména s výměnou oken končí doba, kdy bylo možné byt vyvětrat i přes zavřená okna.

Stará okna byla skutečně často tak netěsná, že s přehledem propustila více čerstvého venkovního . Problematika údržby systému větrání je jedním z nejobvyklejších dotazů, o který se investoři zajímají již v průběhu instalace rekuperace. Samotný princip údržby by měl být předepsán projektantem nebo montážní firmou s ohledem na použité materiály a typy rozvodů, které budou pro vzduchovody . Správný a ve světě vyzkoušeným řešením větrání bytů je použití řízeného větrání s rekuperací vzduchu. V zásadě se nabízejí dvě možnosti větrání.

První je centrální větrání, kdy je osazena jedna velká jednotka na střeše nebo ve sklepě. Druhou možností je decentrální větrání řešení pro každý byt zvlášť. Běžný dům či byt musí správně větrat , jinak hrozí plísně a přílišná vlhkost v bytě. Pokud nezvolíte rekuperaci, musíte se o větrání postarat sami.

Vnitřní mikroklima a řízené větrání bytů a rodinných domů.

Větrání ve své základní podstatě zajišťuje výměnu vzduchu ve vnitřních prostorách budov. Vzhledem k tomu, že člověk v interiérech budov stráví většinu svého času, má v tomto ohledu kvalita vnitřního prostředí zásadní vliv na jeho zdraví. Velmi suchý vzduch dráždí sliznici, příliš vlhký zase podporuje vznik plísní. Optimální vlhkost v domácnosti ohlídá měřič.

Regulovat ji mohou přístroje a větrání. Při výpočtu množství potřebného vzduchu pro větrání a klimatizaci se obvykle vychází z tepelné zátěže, nutnosti dodr- žení přípustné koncentrace škodlivin apod. Ať je použit jakýkoliv způsob větrání, vždy jsou na větrání kladeny určité požadavky a není jich málo. Systém nuceného větrání v obytných budovách může tvořit efektivní systém umožňující řízenou výměnu vzduchu v závislosti na aktuální koncentraci škodlivin , zejména pak relativní vlhkosti v místnostech obytných budov.

Nucené větrání obytných budov můžeme rozdělit: podle počtu větraných bytů resp. Jakub Vágner – přednáška. Prezentace dodavatelů elektroinstalačního materiálu na pobočce Elfetexu – grilované občerstvení . Předpokládejme, že byt obývá tříčlenná rodina. Půdorys bytu s vyznačením plošné výměry jednotlivých místností a teplot vnitřního vzduchu je uveden na obrázku 41.

Každý obytný nebo pracovní prostor vyžaduje jiný způsob výměny a úpravy vzduchu. Druhé vydání knihy je proto zaměřeno především na vhodné návrhy klimatizace v budovách. Vycházíme tak vstříc uživatelům bytů ve vícepodlažních bytových domech i majitelům rodinných domků nebo menších provozoven.