Funkcí vnitřních omítek je především chránit zdivo před mechanickým poškozením, zlepšovat technické vlastnosti konstrukce, ale také zlepšovat celkové estetické působení interiéru. Další funkce mohou být akustické, tepelně izolační, protipožární, antistatické nebo speciální. Omítky slouží zejména k vyrovnání nerovností zdí . Po dokončení hrubé výstavby a vnitřních instalačních rozvodech přijdou na řadu omítky. Otázka zní, jakou omítku zvolit?

V článku se dozvíte, jaké existují druhy vnitřních a venkovních omítek.

Druhy vnitřních povrchů (nejen omítky ) 1. Hrubé omítky – příprava 1. Aplikace hrubých omítek 1. Nanášení štuků na hotové hrubé omítky 1. Jaké omítkové směsi máme na výběr? Vyzkoušejte netradiční design stěn 1. Vápenná malta se používá hlavně na vnitřní omítky stěn a stropů. Plnivem je v ní kopaný nebo říční písek, pojivem hašené vápno nebo namočený vápenný hydrát.

Lze do ní přidávat i různé přísady pro zlepšení vlastností omítky.

Podle užití nazýváme omítky vnitřní v interiérech budov, nebo venkovní, součást fasády. Průmyslově vyráběné směsi mohou obsahovat mimo písku a vápna další složky, které dodávají omítce speciální vlastnosti. Stejně jako tomu bývá u ostatních součástí staveb, i omítek je několik druhů. Dva nejzákladnější jsou vnější a vnitřní.

Ty se pak dále dělí podle jejich tloušťky a druhu použitého materiálu. Ty jsou vyrobeny tak, aby byly schopny odolávat povětrnostním vlivům. Bývají většinou zrnitější. V zásadě se jedná o několik základních druhů.

Zákazník se může setkat s termíny jako vnitřní „škrábaná“ omítka , „kamínková“ omítka , omítka „rýhovaná“, případně „dekorační tmel“ nebo „silikátová barva“ atp. Pod každý takový povrch bývá nutné položit podkla ať už vyrovnávací či penetraci. Na dokonale rovné zdivo lze použít omítky se zrnitostí do mm v tl. Pro méně rovné zdivo se používají omítky se zrnitostí do ,mm, v tloušťce . Protipožární omítky mají za úkol zvyšovat požární odolnost.

Již v daleké minulosti se používali za tímto účelem hliněné omítky , prosté vápenné nátěry, nebo . Pro rozdělení na základní druhy omítek podle jejich složení je hlavním kritériem pojivo omítky. Při současné výrobě omítek. Typ pojiva Typ omítky Převládající druh pojiva Oblast použití vápenná vápno, hydraulické vápno vnitřní omítky , oblast restaurování vápenocementová vápno . Nakonec jsem opět od známých v hospodě dostal kontakt na místního zedníka, který mi potvrdil, že je schopen omítky zajistit.

V tom případě je nutné spáry zacelit zdicí maltou nebo stejnou omítkou. Po technologické přestávce se . Akumulační a tepelně izolační vlastnosti 3. Zvukově izolační vlastnosti 4. Tepelně namáhané omítky 4. Stížení radioaktivnímu záření 4. Pokud se nepoužívají speciální tenkovrstvé typy omítek, je minimální tloušťka vnitřní omítky mm. Pro vnější omítky se doporučuje. Odborný termín linkrusta byl původně používán pro modelované kožené tapety, které se nalepovaly na vnitřní omítky , nebo na nábytek.

V průběhu druhé světové války, kdy byl velký nedostatek kvalitních materiálů, se začala používat náhrada kožených a koženkových linkrust, plastická hmota vyrobená z levných . Cementová malta ruční i strojní pro vnitřní a vnější prostředí určená na úpravu zdiva pro všechny druhy jádrových omítek. Zvyšuje tahovou přilnavost mezi zdivem a jádrovou omítkou. Vnější štuková omítka vápenocementová. Určena na všechny druhy podkladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prosředí a ve vnitřním prostředí, namáhaného vyšší vlhkostí. Očekáváme od nich zejména dobrou otěruvzdornost.

Vnitřní omítky fungují jako kondenzátory vlhkosti a mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Pomocí sádrové stěrky se vyrovnávají povrchy betonových panelů a omítek a dokáže nahradit jemnou vnitřní omítku ve vícevrstvém omítkovém systému. Stěrku lze použít v případě požadavku na hladký povrch všude tam, kde není možné z nějakých důvodů použít jednovrstvou sádrovou omítku.