Vnitřní zateplení je prakticky jediné řešení pro historické budovy s architektonicky hodnotnou fasádou. Dec Na následujících řádcích se s vámi podělím o principy vnitřního zateplení ze semináře o rekonstrukcích rodinných domů. May Nejnovější informace o vnitřním zateplování objektů, které se v naší republice začíná rozšiřovat v rozporu se zásadami správného zateplování. Aug Ale hlavně se systém vnitřního zateplení propaguje v případech, kde památkáři zakážou jakkoliv upravovat vnější fasádu.

Uživatelé oceňovali rychle dosažitelnou tepelnou pohodu vnitřního prostředí po příchodu ze zaměstnání při aplikaci . Dosud se musela před aplikací vnitřního zateplovacího systému vytvořit bariéra proti zkondenzované vodní páře – tzv.

Její funkcí je zamezit nežádoucímu průniku vodních par do zdiva budovy. Apr Plánujete zateplit obvodovou stěnu zevnitř? Přečtěte si návo jak postupoval při zateplení vnitřní stěny jeden z našich čtenářů.

Nov Navzdory tomu, že se zateplovací systémy určené pro zateplení z vnitřní ( interiérové) strany běžně používají již řadu let, je u nás tato možnost tepelné ochrany budov stále považována za novinku. Možná k tomu přispívá i špatné povědomí a jakási vžitá nedůvěra k tomuto řešení. Již dávno neplatí, že tento . Základním prvkem jsou tzv. Tepelně izolační panely jsou sádrokartonové desky, opatřené vrstvou tepelné izolace stabilizovaného pěnového polystyrenu.

Všichni chytří zateplují odjakživa dům zevnitř, Eskymáci izolují iglú kůžemi zevnitř, nedávají je z venku, Američané Izolují domy zevnitř, viz “kalifornské domy“, Skandinávci mají tisíciletou tradici izolovat domy vždy zevnitř.

Jednou z možností vytvoření účinné tepelně izolační obálky je systém vnitřního zateplení Rigitherm. Je to systém dlouhodobě propracovaný, jehož základem je sendvičová deska Rigitherm. Ta je tvořena sádrokartonovou deskou RB opatřenou vrstvou tepelné izolace stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS.

Společnost Kingspan Group – světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuový. Volbou interiérového zateplovacího systému iQ-Therm a jeho . Už jste vyměnili okna a nemůžete zateplit dům zvenčí z důvodu zachování historické a cenné fasády? A mysleli jste na vnitřní zateplení ? Apr Tepelné izolace aplikované z vnitřní , pobytové strany obvodových stěn, jsou v některých zemích časté, v jiných, např. Mají, tak jako všechno, výhody a nevýhody.

Ty je nutno před konkrétní aplikací dobře zvažovat. Zajímá mě, jak by v tomto případě mělo vnitřní zateplení stropu vypadat, zdali použít paronepropustnou folii nebo naopak. Kdo svůj dům správně zateplí, spoří nejen náklady na vytápění, ale šetří i životní prostředí. Zateplení se vyplácí v mnoha ohledech. Jako doplněk k fasádnímu zateplení nabízíme pro historické objekty nebo tam, kde nelze zateplit fasádu systémy vnitřního zateplení.

Naše systémy pro vnitřní zateplení stěn fungují na principu . Pracovní postup provádění vnitřního zateplení v bytě, pomocí desek z kalcium silikátu bez parozábrany. Práce je členěna na část popisující stavební vývoj a současný stav domu, část stavebně technického průzkumu, část tepelně- technického hodnocení konstrukcí a část stavebně energetického hodnocení. Cílem práce je ověřit chování .