Jsme česká firma zabývající se výrobou a distribucí výrobků z plastů. Vyrábíme zejména vodoměrné šachty , studnařské šachty, nádrže na vodu, jímky, septiky a jiné atypické výrobky z polypropylénu. Naše výrobky vyrábíme z kvalitních materiálů, u kterých je zaručena vysoká odolnost a 1 . Dále také kvalitní dvouplášťové plastové jímky, jež řeší problémy s napojením odpadu z rodinného domu či chaty na obecní kanalizaci.

Samostatnou skupinou jsou pak vodoměrné šachty určené pro osazení vodoměru, případně příslušných armatur, na domovní přípojku vody.

Vodoměrné šachty zajistí, aby byl vodoměr . Je řešením pro rodinné domy s vodoměrem mimo dům a pro liniové stavby vodovodů. Konstrukce plastové vodoměrné šachty zajišťuje kvalitní ochranu a dobrou přístupnost vodoměru po celý rok. Nabízíme vodoměrné šachty nejvyšší kvality pro zabudování vodoměrů do země.

Materiál stěny šachty dovoluje instalaci a montáž dle místních podmínek. Víko je navrženo na zatížení . Dno, segment, víko s poklopem, víko s otvorem, nádstavba.

Plastová šachta se instaluje pod terén, vodoměr je umístěn v nezámrzné hloubce. Konstrukce šachty zajišťuje kvalitní ochranu a dobrou přístupnost vodoměru po celý rok. Pokud se Vám nepodařilo umístit vodoměr do objektu, plastová vodoměrná šachta je . Sortiment společnosti KELLNER CZ zahrnuje kvalitní plastové vodoměrné šachty , které umožní bezproblémový přístup k vodoměru. Instalujeme, montujeme a servisujeme vodoměrné šachty nejen v okolí Plzně!

Plastové vodoměrné šachty na vodoměr slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu. Výška vstupního límce je 2mm. Segmenty skruže jsou velice dobře . Názvem MODULO se označuje řada kompaktních vodoměrných šachet obdélníkového tvaru, určených k zabudování až vodoměrů stavební délky 1mm až 1mm. Modulo nabízejí jednoduché, kompletní a optimální řešení pro připojení odběratelů na vodovodní řad. Více informací naleznete na . Celoplastové vodoměrné šachty typové řady BIOREAL slouží k instalaci domovních mechanických vodoměrů nebo jiných měřících prvků.

Lze je umístit na odbočky vodovodního řadu k rodinným domkům, obytným domům, chatám, výrobním provozovnám, restauracím, penzionům, hotelům apod. Oborem společnosti CZ Plast je rotační tváření plastů, výroba plastů, palivové nádrže, plastové jímky, vodoměrné šachty apod. Pokud nelze umístit vodoměrnou soustavu do budovy, navrhují se vodoměrné šachty.

Slouží tedy k uložení vodoměrné soustavy. Jedná se o plastovou (polypropylenovou) vodotěsnou nádobu. Dále vyrábíme a dodáváme domovní čistírny odpadních vo jimky, septiky a plastové nádrže na vodu.

VODKA v pražských Letňanech představila společnost HUTIRA – BRNO, s. COMPOZIT v novém provedení. Tato zařízení navazují na úspěšnou řadu stávajících malých vodoměrných šachet MODULO. Usazení vodoměrné šachty COMBO.

Při osazení do vjezdu nebo komunikace, se postupně obsype tříděným kamenným prachem v kombinaci se zeminou. Jako ukončení se přes šachtu položí roznášecí deska, kterou se doporučuje před . Podle místa osazení rozlišujeme dva typy: samonosné provedení – svou konstrukcí vyhovuje pro osazení v zeleném pásu. Je dimenzováno na zatížení zeminou.