Ty vybereme z komínových dvířek v patě komína a odvezeme. Vyfrézkovat lze komín cihlový, šamotový, z cihelných tvrovek a podobně. Výhodou oproti vypalování komína je bezpečnost, nenáročnost a zachování komína bez rizika poškození, popraskání. Oddehtování komína je rychlé, dle míry zanesení dehtem, síly dehtu.

Vypalování komína : Podle vyhlášky to může provádět jen kominík.

Navíc se musí oznámit místním krajským hasičům. Po kontrole, čištění i revizi je podle vyhlášky třeba napsat zprávu. Vyhláška mluví o způsobilé osobě, z čehož vyplývá, že u čistění to může být i sám majitel objektu, v ostatních případech . Je vidět na špici komína nebo uvnitř pomocí zrcátka a svítilny. Když se dehet neodstraní, může prosáknout i do . Dehet kominíci vypalují či frézují.

Pokud vám komín spaluje dobře, je kominík zapotřebí jen pro zběžnou kontrolu. V případě mírného zanesení počítejte tak s desetiminutovou prací.

Jakmile se objeví v komíně dehet můžete na několika minutové povyražení s odborníkem rovnou zapomenout. Na netu jsem se dočetl, že kominíci to nějak dělají, ale neznám způsob jak na to jít. Víte někdo jak bezpečně vypálit nános dehtu v komíně ? Mám komín cca 12m vysoký, vyvložkovaný keramickými vložkami, výrobce Jevíčko, průměr 20cm.

Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný . Vzhledem k tomu, že jakékoliv následně popisové informace vyžadují profesionální dohle je nutné vše realizovat jen s přispěním kvalifikovaných kominíků. Nikoliv bez nich, protože pak se vystavujete nebezpečí vzniku požáru. Tradiční metodou s přihlédnutím k výslednému stavu . Po vyhoření komín protáhnu ocelovou štětkou a je čistý.

Topím jen suchým dřevem tvrdým i měkkým a dehtuje H4pořád stejně. Vyhláška hovoří o způsobilé osobě, z čehož vyplývá, že v případě čištění to může napsat sám majitel objektu, . Ušetřete na povinné roční kontrole spalinové cesty. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv.

To však může provést pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a je nutné to nejméně pět pracovních dnů předem nahlásit příslušnému krajskému ředitelství hasičského . Taky jsem si koupil motor 180W na 400V, že bych z něj vyrobil frézu . Nařízení vlády zmiňuje ještě vypalování komína , což je odstraňování pevných usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

Smí se provádět pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným způsobem, za předpokladu, že komín je odolný . Dá se říct, že je stejně stará jako kominické řemeslo samo. Pokud komín není pravidelně čištěn odborně způsobilým pracovníkem v předepsaných intervalech, zpravidla dochází k zanesení stěny komína hořlavým dehtem a následně k jeho vznícení. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírní požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco dnes je v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem . Revizní technik spalinových cest předá objednateli neprodleně, nejpozději do pracovních dnů ode dne provedení revize, písemnou zprávu o revizi spalinové cesty. Nelze-li spalinovou cestu vyćistit běżným způsobem, lze provést ćiştění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Za vyhovující provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se zhlediska požární bezpečnosti považuje, jestliže kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čistění spotřebiče paliv a vypalování komína jsou prováděny způsobem a ve lhůtách stanovených v tomto nařízení vlády (viz tabulka níže) a pokud nejsou při jejich čistění, . Vláda nařizuje k provedení zákona č. Přílohy k nařízení vlády č. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty.