Zábradelní madlo umístěné na zdi. Jaká technická norma stanový požadavky na zábradlí? Touto normou jsou definovány. Výška zábradlí je také daná normou a má čtyři rozdílné stupně, vždy dle hloubky volného prostoru.

Výtah klíčových údajů z . Schodišťová ramena spojují nebo ukončují vodorovné plošiny – podesty, které jsou určené pro přechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti.

Jejich průchodná šířka je minimálně shodná s šířkou . Nejmenší povolená výška zábradlí. V případě, že nelze dodržet předepsanou výšku zábradlí, je možné horní hranu zábradlí udělat širší. Stavební úřad při kolaudaci mimo jiné posuzuje zábradlí na základě vyhlášky č. Sb, O obecných technických požadavcích na výstavbu.

Základními požadavky na zábradlí z jejího pohledu jsou především výška zábradlí , vzdálenost mezi výplněmi zábradlí a také jeho pevnost. Jde hlavně o bezpečnost , argumenty . Máte pocit, že zábradlí by na vašem schodišti působilo rušivě a raději byste dali vyniknout architektuře schodiště bez zábradlí ? Při snížení zábradlí např.

Tato uvedená výška zábradlí se počítá . Výšku zábradlí (včetně madla) měříme na svislici, od přední hrany stupně po vrchní líc madla (obr. 21A). V prvním případě je třeba vycházet z průměrné výšky člověka, tj. Aby se malé dítě na schodišti nezranilo, je dobré vybavit vstup na schodiště zábranami s dětskou pojistkou. Bezpečnost dětí a domácích mazlíčků před pádem na schodišti je nezbytná.

Proto nezapomeňte na montáž zábrany s pojistkou. Zvětšit obrázekObrázek 2-19. Všechny pochozí plochy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být podle vyhlášky „O obecných technických požadavcích na výstavbu“ zabezpečeny ochranným zábradlím či jinou zábranou, odolávající zatížením působícím ve vodorovném i svislém směru. Toto zábradlí musí být staticky posouzeno na příslušné vodorovné síly. Pri schodišti , prípadne pri . Většina z nich zábradlí na schodišti či u teras vůbec nemá.

Jiným zase dosloužilo, nebo o ně dokonce přišli kvůli zlodějům. O tom, kdo získá nové zábradlí , můžete rozhodnout v anketě. Jestliže se rozhodneme původní obklad nebo teraco na betonovém schodišti nahradit třeba dřevěným obkladem, počítáme se změnou výškových poměrů.