Směr zapojení jističů jsem také viděl oběma směry (jak hl. jistič dole, tak nahoře – jednotlivé jističe pak používají stejný směr) (je otázka, jestli by bylo vhodné použít oba směry v jednom rozvaděči – např. pokud by byly přívodní kabely (závuvek a světel) z boku mezi dvěma lištami jističů , tak by mohlo být . I jednomodulové jističe DPN lze snadno mezi sebou propojovat z obou stran a to pomocí hřebenových. V rozvaděči , kde jsou chránič a jističe vedle sebe na jedné liště se chránič někdy připojuje přívod (fázový) ze spodu proto, že se potom dají vývod z chrániče a zároveň přívod na jističe spojit tzv. DPN v řadě (tedy vždy po trojicích), čímž dojde k rovnoměrnému rozložení zatížení 3F přívodu el. Zapojení proudového chrániče v rozvaděči , Praha .

To se mi zdá asi správně, ale . Standardní vybavení a zapojení elektroměrových rozváděčů. Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozváděči části měření, rozdělení na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede v podružném rozváděči. V opodstatněných případech tzn.

TN v elektroměrovém rozváděči provést . S výhodou tak můžeme navrhnout jako hlavní jistič pro elektroměrový rozváděč jistič typu. LSE (případně LSN) pro jištění koncových obvodů tak platí ve. Odborníka pozvu až na zapojení elektrorozvaděče a vypracování revize.

Také je potřeba k rozvaděči dotáhnout přívod pro „nulák“. Dnes by téměř každý přístroj měl rád svůj samostatný kabel s vlastním jističem. Z toho důvodu jsem objednal rozvaděč , který má pozic.

Pro jištění třífázových strojů a zařízení je třeba zapojit třífázový jistič se společnou páčkou. Ten při přetížení jedné fáze dokáže vypnout všechny fáze. Jističe i pojistky musí být v prostoru (krabici, rozvaděči ) do kterého nemá přístup nepovolaná osoba a nemůže tak dojít k dotyku na části jenž jsou pod napětím a nebo můžou . Napájení sazbové cívky elektroměru se standardně připojuje na vstupní pomocnou svor- ku fáze Lelektroměru. V případě, že není vyvedena na elektroměru pomocná svorka fáze L je napájení realizováno ze svorky hlavního jističe. U třífázových elektroměrů . Dále může být zapojeno místní měření elektrické energie vyrobené fotovoltaickým zdrojem, které je následně připojeno přes jistící přístroj k rozváděči (5).

V případě fotovoltaického zdroje velkého výkonu jsou do rozváděče připojeny přes jistící přístroje jednotlivé paralelní větve fotovoltaického zdroje. Jako příklad můžeme uvést odbočení ze svorky jističe použitého jako hlavní vypínač rozváděče na další rozváděč v objektu. V takových případech potřebujeme zpravidla zapojit do jedné svorky jističe dva vodiče rozdílných průřezů.

Starší generace svorek takové připojení bez . Moje otázka zní, zda jsou průměry vodičů, hodnoty jističů a namyšlené zapojení dostačující. Dále bych se chtěl poptat, na kolik vyjde revize v takové to dílně.

BONEGA: Videonávod k popisování jističů. Jakým způsobem označujete, ke kterému okruhu jistič , proudový. Vhodná pro rozvaděče s roztečí DIN lišt 1mm například volta, univers FW, vector II, golf . Vstupní propojení jističů lze provést obvykle mimo vlastní rozváděč , např.

Takto předem připravený komplet je následně vsazen do rozvodnice. Nejméně příjemnou činnost při montáži, tj. PLI zvládnout velmi snadno, rychle a .