Sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí stavby nebo, v případě podsklepených staveb, vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem, je nedílnou částí každé stavby. Správné zateplení soklu výrazně přispívá k dlouhé životnosti stavby a zabraňuje únikům tepla. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat.

Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Další důležitá rada je, že i přesto že desky . Styrotrade, když si stáhnu stavební postup zateplení soklu , tak oni mají hydroizolaci jestli to chápu dobře vařenou po obvodu základů do hloubky ?

Zde najdete technické listy a montážní návody k tepelným izolacím z expandovaného a extrudovaného polystyrénu, které vám pomohou obeznámit se s vlastnostmi a způsoby montáží těchto izolací. Pro základní informace o těchto. Isover EPS SOKL montáž návod -video.

Dalším krokem je vhodné zřetelné vymezení spodní hrany fasády. Na tuto výšku se nainstaluje hliníkový. Většinou na obalu lepidla najdete i návod přípravy svépomocí tak, abyste namíchali dostatečné množství správně připraveného lepidla.

Bohužel, na každý dům s dobře zatepleným soklem připadá dvacet domů s chybným provedením izolace. Správně provedená izolace . Sokl je natolik citlivý detail.

Pracovní postup pro zateplení soklu je téměř totožný s postupem kontaktně zateplované fasády. Pro lepení a stěrkování soklových izolačních desek používejte jen vhodné lepící stěrky, které jsou určeny pro tento druh konstrukcí ( např.: Weber therm elastik). Pro větší přítlak a soundržnost k podkladu doporučujeme lepit . Vhodným zateplením fasády odbouráte tepelné mosty v konstrukci a zvýšíte akumulaci zdiva. Provedeme Vás krok po kroku zateplením fasády. Pokud si nevíte rady se zateplením ochotně Vám pomůžeme s návrhem řešení a poradíme jak správně zateplovat.

Zateplení fasády je návratnou investicí. V posledních desetiletích se situace zlepšuje, bohužel i přes maximální snahu výrobců materiálu určeného k zateplení soklu v rámci školení a konferencí,. V následujícím článku si ukážeme, jak zateplit sokl správně včetně detailu řešení prostupu a elegantního napojení na fasádu domu.

Podíváme-li se komplexně na zateplování objektů, potom je právě sokl tou nejvíce zatěžovanou částí domu. Velmi alarmující je i poslední studie, která uvádí, že pouze jeden dům z dvaceti má toto zateplení provedeno kvalitně. U všech ostatních se bohužel setkáváme s tím, že byly porušeny základní . Tepelná izolace soklu – univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny. Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených stěn.

Vytvořit kvalitní detail soklu bez výrazného tepelného mostu není však složité . Sokel predstavuje problematický detail nielen v prípade úplne nezateplených objektov, ale aj pri už zateplených budovách, kde sa naň často zabúda. Správne vyriešený sokel však zabráni premŕzaniu základov a časti terénu pod stavbou, postará sa o zníženie tepelných strát a obmedzí kondenzáciu v . Nanášení lepicí hmoty se provádí ve formě obvodového.