Dá se to pochopitelně udělat i po dokončení základů a desky a pochopitelně také dodatečně při rekonstrukci stávajícího . Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Mezi nejvíce vyskytující se tepelné mosty (místo, kde prostupuje nadměrné množství tepla z vnitra budovy ven) patří již od nepaměti přechod mezi horní stavbou (stěny) a spodní stavbou ( základy ). Jsou to místa, kde při nedostatečném zateplení dochází v průběhu užívání staveb ke zvýšené vlhkosti, tvorbě plísní aj. Jak široký základ hrabat, . Nejčastější vady a jejich řešení při zateplení soklu – TZB-info stavba.

Sokl je nedílnou části každé stavby. V posledních desetiletích se naštěstí i tyto části stavby staly dalším místem, kterému je věnována pozornost i během zateplování. Bohužel i přes maximální snahu výrobců materiálu určeného k zateplení soklu v rámci školení a konferencí se stále můžeme setkávat.

Tento článek pojednává o postupu při zateplení objektu a je zaměřen na zateplení soklové části objektu, zvané také perimetrové části objektu. Základy domu jsou v kontaktu s okolní půdou, která je zdrojem vlhkosti. Abyste zabránili vlhkosti zdiva, je vhodné provést důkladné zateplení základů.

Dobře izolovaná základní deska však chrání dům nejen před vlhkostí, ale také před tepelnými úniky, díky čemuž snížíte náklady na vytápění. Před zateplením základů je .

Na zateplení spodní stavby je pro případ přímého styku tepelné izolace a zeminy třeba použít nenasákavou tepelnou izolaci odolnou proti mrazu. Vhodným materiálem jsou desky z extrudovaného polystyrenu, které si díky uzavřené homogenní struktuře buněk udržují své izolační charakteristiky, i když jsou . Chystáte se stavět základy pro svůj rodinný dům? Zateplené základy svépomocí a jednoduše. Možná byste si mohli usnadnit práci a snížit náklady – na trhu existuje polystyrénová tvarovka, která zcela nahrazuje bednění a současně základy tepelně izoluje.

Systém zvládne postavit zručný člověk sám a bez speciálního . Soklovou částí se rozumí místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ objektu. Oblast soklu a přechod na spodní stavbu patří. Pracovní postup pro zateplení soklu je téměř totožný s postupem kontaktně zateplované fasády. Pro lepení a stěrkování soklových . Otec chce polystyren pojistit hmoždinkami.

Já mám obavu,že se přes hmoždinky může tlačit vlhkost. A musí se nechat po odkrytí hlíny od základů nechat vyschnout beton? Otec opět tvrdí,že beton nevyschne a lepidlo nebude držet. Prosím o vyjádření odborníka, jak má vypadat správný postup izolace.

Mám dům se zděným základem cca 90cm do země. XPS (správný druh) v požadované tloušce, a bez nopovky. Víte proč by tam (ne)měla být?

Vzhledem ke způsobu aplikace je možné bez problémů izolovat nerovné nebo tvarově nerovnoměrné konstrukce. Díky hydroizolačním vlastnostem tvrdé pěny docílíme jedním nástřikem zateplení i hydroizolace, což celý proces izolace základů velmi zlevňuje. V případě tepelné izolace základové desky se postupuje velmi . Z hlediska ochránění stavby před zemní vlhkostí již není potřeba provádět nějakou další náročnou hydroizolaci na svislé části základu soklu, ovšem za . Přou se zastánci moderních technologií, staří praktici, příznivci levných řešení s milovníky nekompropustíte poctivých postupů. Pro zateplení základů použili extrudovaný polystyren. Finální vrstvu vytvořila . Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ.

Správně provedená izolace . Velký vliv na dlouhou životnost stavby má správné provedení izolace proti vodě, odborně řečeno hydroizolace. Existuje mnoho druhů a typu izolací, které zabraňují vniknutí vody do konstrukce. V první řadě závisí na konkrétních podmínkách stavby. Je velký rozdíl pokud zakládáte stavbu .