Moderní komínové systémy jsou vhodné pro všechny druhy staveb (rodinné domy, bytové domy, chaty, administrativní a průmyslové objekty, kotelny ústředního vytápění). Záleží pouze na účelu pro který má komín sloužit a na preferencích zákazníka, který komín si vybere ze široké škály . Popravdě on by ten dům bez komínu vypadal tak nějak poloviční. A pokrok nejde kupředu jen ve vědě a technice, ale také ve stavebnictví.

Nejen co se materiálů týče, ale také technologické postupy jsou modernější a účelnější. Ale vše má své pro a své proti.

Zděný komín už neodpovídá požadavkům . Fotky zděný komín OCELMAT, komín z tvárnic se šamotovou vložkou a izolací, foto stavba zděného komína, šamotové trubky. Ještě před třiceti lety byl nejrozšířenějším typem komínu jednovrstvý zděný komín. Komínový průduch byl tvořen dutinou ve zdivu z pálených cihel s vnitřní omítkou. Dnes sice můžeme na novostavbách stále vidět cihelné komíny, ale v naprosté většině případů jde jen o. Rovněž jeho montáž je jednodušší, rychlejší a umožňuje i pozdější demontáž.

Za další, byť subjektivní výhodu je . O zděný komín na střeše se většinou zajímáme až tehdy, když kamna či krb začnou zlobit.

Příčin problémů při odvodu kouře může být více, ale všechny se dají zmírnit nebo odstranit. Zcela nevhodný komín je třeba upravit komínovou vložkou nebo přestavět. Obvykle to provádějí stavební firmy, ale výrobci . Ve srovnání s tradičně používanými metodami renovace komínů v ČR (frézování a vložkování) je tato metoda pro spotřebiče pevných paliv a samotnou spalinovou cestu mnohem šetrnější, čistší a především finančně úspornější. Vhodná je pro staré zděné cihlové komíny.

Během opravy komína vymazáním . Při slově komín si většina lidí představí klasický zděný komín , jako ho poznáme z vesnic. V minulosti se stavěli komíny z cihel s čtvercovým průduchem. Tyto komíny je nutno při připojení nového spotřebiče (například krbu ) vložkovat nerezovými trubkami (více informací o vložkování naleznete zde). Komín se ob- vykle vyzdívá z plných pálených cihel velkého formátu (290×140×mm), kterými je možné vyzdít nejmenší povolený rozměr zděného komínové- ho průduchu velikosti 150×1mm (obr.

38). Nový zděný komín s nerezovou vložkou. Tento komín je složen z tepelně izolovaných nerezových komínových vložek a obvodového pláště z cihelných broušených tvarovek.

Jedná se tedy o třívrstvý komínový systém vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů s přirozeným nebo nuceným odvodem spalin . Tradiční zděné komíny na bázi jedné cihelné vrstvy jsou v mnoha ohledech zastaralé, méně bezpečné a nevyhovují současným spotřebičům. Moderní komín je důležité technické zařízení, které významně ovlivňuje provozní bezpečnost a účinnost otopné soustavy, ekonomiku vytápění a standard bydlení. Prohlédněte si námi realizované zděné komíny.

Máme dlouholeté zkušenosti se stavbou i opravou komínů. Dále mi dal dodavatel na vybranou, jaký chci komín ke krbové vložce.

Buď posadit nerezový komín na krbová kamna (například od firmy Schiedel) nebo klasický zděný komín s vložkou, posazený jako by mimo osu výstupního kouřovodu krbové vložky a opatřený v technické místnosti dvířky pro údržbu. Klasické komíny zděné z plných cihel se dnes již prakticky nepoužívají, nahradily je moderní třísložkové komínové systémy. Ty existují v mnoha materiálových variantách, které můžeme zjednodušeně rozdělit na zděné systémy s cihelným nebo betonovým pláštěm a lehké nerezové komíny.

Zděné komíny – řešení nadstřešní části. Prefabrikovaný komínový plášť je vysoce kvalitní výrobek z vláknitého betonu. Jako výztuž jsou zde použita rozptýlená skelná vlákna. Součástí výrobku je krycí deska. Jedná se především o stavebnicové komíny, které se skládají z lehčených betonových tvárnic, minerální izolace a šamotových nebo nerezových vnitřních vložek.

V novostavbách se nejvíce uplatňují zděné komíny a to především v provedení pro interiér domu. Základ komínu a hydroizolace musí být v místě jejich založení .