Katalogové listy – Silniční panely , KB, 20. Technický list – Silniční panely , 6KB, 19. Cetrifikace – – 0silniční panely , 1KB, 15. Ceník kompletní, MB, 29. Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb.

Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému využití materiálu díky předpjaté výztuži jsou panely vhodné zejména pro větší rozpony.

Základním principem správné funkce stropních panelů je dokonalé zmonolitnění spár. Panely plnostěnné železobetonové bez vylehčení. Statické schéma tvoří prostý nosník, případně s konzolovým . Předem předpjaté dílce pro výstavbu stropních a střešních konstrukcí.

Desky jsou navrženy jako prostý nosník pro přenášení ohybových momentů. Uložení desek je minimálně na šířku obvodového žebra. Dodáváme betonové panely , schodišťové prvky a Spirolly všech rozměrů!

V prosinci pak byla úspěšně dokončena jejich certifikace a získali jsme certifikát SŘV platný od 1. Používají se jako kryt dočasných vozovek, staveništních komunikací a objížděk, případně zpevněných parkovacích, průmyslových a skladovacích ploch.

Z panelů je možné sestavit přímé úseky komunikace, odbočení, křižovatky aj. Panely tloušťky 2mm vyhovují pro pojíždění těžkými automobily do celkové hmotnosti 20 . Silniční panely IZD jsou ploché železobetonové prvky obdélníkového formátu a slouží k vytváření dočasných účelových komunikací, parkovacích, skladových a ostatních zpevněných ploch, ale i stálých komunikací III. Charakteristika stropních panelů PZD. Jsou vyrobeny ze železobetonu bez jakýchkoliv přísad. Pod panelový strop je doporučeno provést ztužující věnec.

Při montáži se panely kladou . Betonové stropní panely Spiroll a Partek. Komplexní dodávky betonových stropních panelů. Předpjatý dutinový panel tloušťky 1mm – popis konstrukčního prvku. Chrudimská 4 Vrdy, Dolní Bučice – Naplánovat trasu. Vyrábíme a montujeme železobetonové prefabrikové stavební prvky, schodiště, balkóny a stropy z předpjatých panelů Spiroll v systému STROPSYSTEM.

Prefabrikované železobetonové stropní konstrukce panelové – Prefa Žatec. Firma Prefabetón-Diviaky je tradičným výrobcom cestných panelov a polovegetačných tvárnic z betónu, využívaných na výstavbu stálych alebo dočasných cestných komunikácií a zelených parkovísk. Firma zabezpečuje výrobu podľa platných noriem, predaj a dopravu . Stropní panely dutinové h = 2mm (PZD). Nabízím vypracování výkresů stropních konstrukcí z prefa železobetonových panelů pro Váš projekt zcela zdarma.

Společně vybereme nejvhodnější prefa alternativu pro Váš projekt z technického i ekonomického hlediska.

Do plošných montovaných stropů zahrnujeme stropy deskové a panelové, které jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými deskami a panely , panely z lehkého betonu nebo keramo- panely. Dále sem patří prefa-monolitické železobetonové stropy, které jsou kombinací prefabrikované .